Курсы для учеников 8-х классов

Təməl kursu 8-ci sinif şagirdləri üçün şagirdlərin baza biliklərinin artırılmasına istiqamətləndirilmişdir və fevral-may ayları ərzində keçirilir.

Регистрация на курс

Təməl kursu 8-ci sinif şagirdləri üçün şagirdlərin baza biliklərinin artırılmasına istiqamətləndirilmişdir və fevral-may ayları ərzində keçirilir.

Kurs Ana dili (azərbaycan dili və rus dili), Riyaziyyat və İngilis dili fənlərini əhatə edir. Dərslər interaktiv şəkildə keçirilir və şagirdlərə ən əsas fundamental biliklər strukturlu şəkildə təqdim edilir.

Регистрация на курс

Пожалуйста, заполните форму

Sizin üçün maraqlı ola bilər