Courses for 10th graders

Dərslər qrup şəklində keçirilir və hər bir şagird üçün şəxsi strategiya hazırlanır.

Kursa qeydiyyatdan keçin

Dərslər qrup şəklində keçirilir və hər bir şagird üçün şəxsi strategiya hazırlanır.

Kurs zamanı şagirdlər məhz imtahan proqramına aid nəzəriyyəni, imtahan suallarının formatı və fərqli yollarla həllini, imtahanda vaxta qənaət etmək üsullarını öyrənirlər.

Kursa qeydiyyatdan keçin

Aşağıdakı xanaları doldurun

Sizin üçün maraqlı ola bilər