Courses for 8th graders

Təməl kursu 8-ci sinif şagirdləri üçün şagirdlərin baza biliklərinin artırılmasına istiqamətləndirilmişdir.

Registration for the course

Təməl kursu 8-ci sinif şagirdləri üçün şagirdlərin baza biliklərinin artırılmasına istiqamətləndirilmişdir və fevral-may ayları ərzində keçirilir.

Kurs Ana dili (azərbaycan dili və rus dili), Riyaziyyat və İngilis dili fənlərini əhatə edir. Dərslər interaktiv şəkildə keçirilir və şagirdlərə ən əsas fundamental biliklər strukturlu şəkildə təqdim edilir.

Registration for the course

Fill in the following fields

Sizin üçün maraqlı ola bilər

 • SAT

  General SAT kursları beynəlxalq Kaplan metodikası əsasında qurulub. Kaplan metodikasının güclü tərəfi - qısa zamanda effektiv nəticə verməsidir.

 • Psychological training

  2 gün davam edən təlim nəticəsində abituriyentlər müxtəlif məşğələlər etməklə stresin idarə edilməsi ilə bağlı özləri üçün şəxsi strategiya yaradırlar.

 • Courses for 10th graders

  Dərslər qrup şəklində keçirilir və hər bir şagird üçün şəxsi strategiya hazırlanır.

 • Courses for 8th graders

  Təməl kursu 8-ci sinif şagirdləri üçün şagirdlərin baza biliklərinin artırılmasına istiqamətləndirilmişdir.

 • IELTS

  IELTS kursları beynəlxalq Kaplan metodikası əsasında aparılır, hansı ki, ən qısa zamanda effektiv nəticələrin verilməsini təmin edir. IELTS üzrə müəllimlərimiz Londonda sertifikasiya imtahanlarında keçirilib, hər dərsin proqramı Kaplan şirkəti tərəfindən hazırlanır.