Career Aptitude

Gənclərə peşə seçimi zamanı dəstək olmaq, onlara düzgün istiqamət vermək məqsədilə, Dərs Evi və Moskva Dövlət Universiteti “Peşə seçimi” testini təqdim edir.

“Dərs Evi” and Moscow State University introduce a Career Aptitude test to support young people in their career choice and guide them in the right direction.

This test allows evaluating applicants' interests, personal qualities, and abilities. Those who passed the Career Aptitude Test will receive printed results and see their psychological portrait. Based on test results, a professional consultant will provide a list of professions that match the applicant’s abilities, names of the universities offering education program for these professions, and a number of useful recommendations.

The opportunity to determine students' career paths in advance and discover the profession that will bring them maximum success serves several tasks. Young people feel enthusiastic about what they do and enjoy life, and parents see their children successful and happy, and as a result, we cultivate a new generation of successful professionals who serve our country.

Career Aptitude

İlk öncə ondan başlayaq ki, Siz özünü qiymətləndirmə proqramının bəndləri ilə ya razılaşırsınız, ya da razılaşmırsınız. Razılaşırsınızsa rəqəmi dairəyə alın, razılaşmırsınızsa heç nə yazmayın. Bütün suallara cavab verdikdən sonra sütunlarda dairəyə aldığınız rəqəmləri hesablayın və alınan cəmi “Nəticələriniz” xanasında qeyd edin.

1 sual / 30
Yeni insanlarla asanlıqla (sıxılmadan) ünsiyyət qururam
Uzun-uzadı həvəslə bir şey quraşdıra (düzəldə, tikə, toxuya) bilərəm
Məni əhatə edən mühitə gözəllik qatmağa çalışıram (deyilənə görə bu məndə alınır)
Həvəslə bitkilərə (və ya heyvanlara) mütəmadi qulluq göstərirəm
Uzun-uzadı həvəslə hesablaya və ya çəkə bilərəm
Yaşıdlarım və ya məndən kiçiklərlə həvəslə vaxt keçirir, lazım gəldikdə onlara kömək edirəm
Tez-tez və həvəslə böyüklərə heyvanlara (bitkilərə) qulluq etməkdə kömək edirəm
Yazı yazarkən az səhv buraxıram
Əl işlərim (dərsdənkənar vaxtlarda düzəltdiyim) adətən dostlarımın və böyüklərin marağına səbəb olur
Böyüklərin fikrincə mənim müəyyən bir incəsənət sahəsində bacarıqlarım var
Bitki (və ya heyvanlar) aləmi haqqında maraqla oxuyuram
Bədii öz fəaliyyətlə fəal məşğul oluram
Mexanizmlərin, maşınların və cihazların quruluşu haqda maraqla oxuyuram
Uzun-uzadı başsındıran məsələlər, krosvordlar, rebuslar üzərində işləyə bilərəm, bunu sevirəm
Yaşıdlarım və ya kiçiklər arasında yaranan narazılığı asanlıqla duya bilirəm
Böyüklərin fikrincə mənim texnika ilə işləmək bacarıqlarım var
Yaradıcılıq nailiyyətlərimi hətta tanımadığım insanlar belə təqdir edir
Böyüklərin fikrincə mənim bioloji obyektlərlə (bitkilərlə və ya heyvanlarla) işləmək bacarığım var
Yazılı şəkildə fikirlərimi ətraflı və digərləri üçün aydın ifadə etməyi bacarıram
Demək olar heç vaxt heç kimlə dalaşmıram
Texniki yaradıcılıq nailiyyətlərimi tanımadığım insanlar təqdir edir
Əcnəbi sözləri asanlıqla mənimsəyirəm
Tez-tez yad insanlara kömək edirəm
Uzun-uzadı yorulmadan sevdiyim işlə (musiqi, rəsm və s.) məşğul ola bilərəm
Bitkilərin (canlı orqanizmlərin) inkişafına təsir göstərməyə, onları yaxşılaşdırmağa və dəyişməyə çalışıram
Maşınların, cihazların quruluşunu araşdırmağı sevirəm
Adətən yaşıdlarımı və ya özümdən kiçikləri bu və ya digər iş planının məqsədəuyğunluğuna inandıra bilirəm
Heyvanlar və ya bitkiləri həvəslə müşahidə edirəm
Bir çoxlarının darıxdırıcı saydığı yazıları (elmi-populyar, publisistika, ədəbi tənqid) oxumağı sevirəm
İncəsənət işçilərinin ustalıq sirlərini öyrənməyə və onların etdiklərini təkrar etməyə (onlar kimi etməyə) çalışıram
Təbiət adam

Təbiət adam description

Texnik adam

Texnik adam description

İşarə adam

İşarə adam description

Bədii obraz adam

Bədii obraz adam description

Adam - adam

Adam - adam description

Sizin üçün maraqlı ola bilər

 • Psychological training

  Within the training, applicants create an individual stress management strategy through various activities.

 • Talkeens

  Can't find a someone to talk to in English?

 • SAT

  General SAT courses are based on Kaplan International's methodology. The strength of Kaplan International's methodology is the effective result in a short time.

 • IELTS

  IELTS courses are based on the Kaplan International's English language learning system, which provides effective results in the shortest possible time. Our IELTS tutors passed the certification exams in London, and each course program was developed by Kaplan.

 • Courses for 11th graders

  Classes are held in groups, with a particular focus by tutors on every student. In addition, each student will have its own strategy to prepare for and pass the exam.

 • Courses for 9th graders

  9th grade students for the final exam preparation is carried out as a group